Wat zoekt u?
Geschiedenis
De 'Federatie van Verenigingen voor het Oecumenisch Primair Onderwijs in Maarn en het Protestants Christelijk Primair Onderwijs op de Utrechtse Heuvelrug', kortweg de Federatie Utrechtse Heuvelrug, is gestart op 1 augustus 1999. Hierbij waren de volgende verenigingsbesturen betrokken: Rhenen, Amerongen, Leersum, Doorn, Maarn en Wijk bij Duurstede. Het bestuur van Driebergen heeft zich later aangesloten.
In 2001 vond er een evaluatie plaats binnen de Federatie Utrechtse Heuvelrug. Op grond van deze evaluatie werd een onderzoek naar de wenselijkheid en de haalbaarheid van een fusie gestart.
In 2002 had dit haalbaarheidsonderzoek nog niet voldoende gegevens opgeleverd om de verenigingen tot overeenstemming te laten komen. Er werd toen besloten tot een verlengd haalbaarheidsonderzoek.
Medio 2003  spreken Driebergen, Wijk bij Duurstede en Doorn de intentie uit om bestuurlijk te gaan fuseren. Op 1 augustus 2004 fuseren deze besturen tot één bestuur en beëindigen zij hun deelname aan de federatie. 
Leersum, Amerongen, Rhenen en Maarn (LARM) geven aan de federatie voort te willen zetten. De vier besturen (LARM) stellen de werkgroep Federatie Nieuw samen. Hierin is elk bestuur vertegenwoordigd en twee directeuren.
Er is toen besloten een plan van aanpak te ontwikkelen voor de besturen, die binnen de (nieuwe) federatie willen blijven samenwerken.
Het uitgangspunt bij deze samenwerking was: op de genoemde gebieden in de statuten èn in het plan van aanpak, de krachten te bundelen en te profiteren van de schaalvergroting. Maar tegelijkertijd zelfstandig te blijven en ruimte te creeëren voor eigen initiatief, en identiteit en kleur te bewaren.
In 2008 heeft het bestuur van Maarn besloten om per 1 januari 2009 de federatie te verlaten. Ze gaan als éénpitter verder.
In 2013 heeft het bestuur van Leersum besloten om per 1 januari 2014 de federatie te verlaten en te zoeken naar een fusiepartner.
Met ingang van 1 januari 2014 is de naam van de federatie verandert in S-O-M, wat staat voor Samen Onderwijs Maken.
SCHOLEN
AMERONGEN
De Regenboog
Wilhelminaschool
RHENEN
Ericaschool
De Springplank