InstapInternet
Besturen:
  • De federatie bestaat uit 2 schoolbesturen, te weten Amerongen en Rhenen.
Scholen:
  • Elk lokaal bestuur heeft twee scholen. Totaal zijn er vier scholen.
Leerlingen:
  • Op de teldatum van 1 oktober 2019 telde de federatie 889 leerlingen.  Amerongen 369 en Rhenen 520.
Personeelsleden:
  • Totaal zijn er 90 personeelsleden in vol- en deeltijd werkzaam binnen de federatie; Amerongen 38 en Rhenen 52.
Functies:
  • De volgende functies zijn binnen de federatie aanwezig: directeur-bestuurder, schoolcoördinator, intern begeleider, leraar, vakleerkracht,  administratief medewerker en onderwijsassistent.
  • Binnen taakdifferentiatie werken we met de volgende 'functies': intern begeleider,  remedial teacher, ict-er en bouwcoördinator.