Wat zoekt u?
Kengetallen
Besturen:
  • De federatie bestaat uit 2 schoolbesturen, te weten Amerongen en Rhenen.
Scholen:
  • Elk lokaal bestuur heeft twee scholen. Totaal zijn er vier basisscholen.
Personeelsleden:
  • Totaal zijn er ongeveer 90 personeelsleden in vol- en deeltijd werkzaam binnen de federatie. In Rhenen zijn er twee bestuurders werkzaam die tevens directeur zijn van hun eigen school, in Amerongen is er sprake van één bovenschools bestuurder.
Functies:
  • De volgende functies zijn binnen de federatie aanwezig: directeur-bestuurder, adjunct-directeur, leraar, vakleerkracht,  administratief medewerker, onderwijsassistent en conciërge.
 
 
SCHOLEN
AMERONGEN
De Regenboog
Wilhelminaschool
RHENEN
Ericaschool
De Springplank