InstapInternet
De scholing van de Bedrijfhulpverleners wordt uitgevoerd door VDC. De coördinatie en organisatie wordt door de federatie uitgevoerd. Het ene jaar vindt er een gedeeltelijke herhalingscursus plaats. Het gaat hierbij om het medische gedeelte. Het andere jaar vindt er een complete herhaling plaats. De cursuslocatie is op één van de scholen
 
Deze scholing draait al enige jaren. Inmiddels is op alle scholen het wettelijk vereist aantal deelnemers gerealiseerd.
 
Data scholing: zie jaarplanner