Wat zoekt u?
IB
Netwerk Interne Begeleiding.

De intern begeleiders van de scholen komen een aantal keren per jaar bij elkaar om de zorg binnen de scholen op elkaar af te stemmen en om te leren van elkaars ervaringen.
Prgramma dit schooljaar:
  • De eerste bijeenkomst: terugkoppelen van input tijdens de gezamenlijke studiedag Dotcomschool in september. Uitwisselen van hoe het is opgepakt.
  • Passend onderwijs: ervaringen uitwisselen en de weg vinden in het SWV.
  • Effectief en oplossingsgericht coachen.
  • We willen elke bijeenkomst samen een intervisiemoment inplannen.
  • Ouderbetrokkenheid: ouders meenemen in het leerproces, ondersteunende rol van ouders.
  • OPP.


Voor de vergaderdata:  zie jaarplanner

De volgende personen nemen deel aan dit netwerk:
 
Amerongen:     
De Regenboog Bart Scheffer            bscheffer@regenboogamerongen.nl
De Wilhelminaschool Marie-Cecil Looijen               mclooijen@cbswilhelmina.nl
  Mariët Korteweg                     mkorteweg@cbswilhelmina.nl
Rhenen:    
De Springplank Lilian van Ingen     lvingen@cbsdespringplank.nl
                  
De Ericaschool Judith Eysbroek                 jeysbroek@ericaschool.nl
  Anda du Pré                      adpre@ericaschool.nl
SCHOLEN
AMERONGEN
De Regenboog
Wilhelminaschool
RHENEN
Ericaschool
De Springplank