Wat zoekt u?
HB
Netwerk Hoogbegaafdheid

Binnen de scholen zijn er leerkrachten die gespecialiseerd zijn in het werken met meer- en hoogbegaafde leerlingen. Deze leerkrachten vormen samen een netwerk waarbinnen ervaringen worden uitgewisseld, waardoor we van en met elkaar leren.

Daarnaast wordt er gezocht naar een mogelijkheid om met elkaar naar een conferentie te gaan.

 

SCHOLEN
AMERONGEN
De Regenboog
Wilhelminaschool
RHENEN
Ericaschool
De Springplank