Wat zoekt u?
Organisatie
De organisatie van de Federatie S-O-M  ziet er als volgt uit: 
 
         
Gremia / Plaats     

                                  
                          Amerongen                                                                   Rhenen                                
 
Lokaal Bestuur (LB)   

 
Vereniging een school met de Bijbel
(VsmdB)
Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen (VPCO Rhenen)
 
Directeurenoverleg (DO) 

 
 1 directeur-bestuurder     2 directeur-bestuurders
 Scholen
 De Regenboog
Wilhelminaschool

 

 Ericaschool
De Springplank

 
SCHOLEN
AMERONGEN
De Regenboog
Wilhelminaschool
RHENEN
Ericaschool
De Springplank