Wat zoekt u?
Directeurenoverleg
De directeur-besuurders hebben zitting in het directeurenoverleg (DO). Zij vergaderen maandelijks. Het DO wordt gevormd door
 
  • Amerongen:   Heidy Verhoef 
  • Rhenen:         Karin Majoor (voorzitter) en Bert Hardeman (secretaris)
 
 
 
SCHOLEN
AMERONGEN
De Regenboog
Wilhelminaschool
RHENEN
Ericaschool
De Springplank