InstapInternet
De directeur-besuurders hebben zitting in het directeurenoverleg (DO). Zij vergaderen maandelijks. Het DO wordt gevormd door
 
  • Amerongen:   Gerbert Boor (voorzitter)
  • Rhenen:         Karin Majoor en Bert Hardeman (secretaris)
Data vergaderingen: