Wat zoekt u?
Directeurenoverleg
De directeuren hebben zitting in het directeurenoverleg (DO). Deze vier directeuren vergaderen zeven keer per jaar. Twee directeuren hebben een co÷rdinerend taak. Zij vormen het co÷rdinatie team (CT).
 
 
  • Amerongen:   Gerbert Boor (voorzitter)
  • Rhenen:         Karin Majoor en Bert Hardeman (secretaris)
Data vergaderingen:
 
 
SCHOLEN
AMERONGEN
De Regenboog
Wilhelminaschool
RHENEN
Ericaschool
De Springplank