Wat zoekt u?
Directeurenoverleg
De directeuren hebben zitting in het directeurenoverleg (DO). Deze vier directeuren vergaderen zeven keer per jaar. Twee directeuren hebben een coördinerend taak. Zij vormen het coördinatie team (CT).
 
 
  • Amerongen:   Gerbert Boor (voorzitter)
  • Rhenen:         Karin Majoor en Bert Hardeman (secretaris)
Data vergaderingen:
 
 
SCHOLEN
AMERONGEN
De Regenboog
Wilhelminaschool
RHENEN
Ericaschool
De Springplank