Wat zoekt u?
ARBO
Netwerk ARBO

Binnen de scholen is werken volgens de regels van de ARBO belangrijk. Het netwerk werkt volgens een ARBO-beleidsplan en zorgt eens in de vier jaar voor een complete RI&E inclusief plan van aanpak. Om de twee jaar vindt er een Quickscan plaats.
 

 

SCHOLEN
AMERONGEN
De Regenboog
Wilhelminaschool
RHENEN
Ericaschool
De Springplank