InstapInternet
Met een organogram wordt de organisatie overzichtelijk weergegeven. Het organogram van de Federatie S-O-M  ziet er als volgt uit: 
 
         
Gremia / Plaats     

                                  
                          Amerongen                                                                   Rhenen                                
 
Lokaal Bestuur (LB)   

 
VsmdB  VPCO
 
Federatiebestuur (FB)

 
 1 lid  1 lid
 
Directeurenoverleg (DO) 

 
 1 directeur-bestuurder     2 directeur-bestuurders
 Scholen
 De Regenboog
Wilhelminaschool

 

 Ericaschool
De Springplank

 
 
Medezeggenschap   
 
 (G)MR  (G)MR